Medical Oxygen Generator

اخبار

خانه /اخبار /

نامه 9 سال پیش از مشتریان

نامه 9 سال پیش از مشتریان

2019-07-24
نامه 9 سال پیش از مشتریان

خانم / آقای عزیز،
چطور هستید؟ من گریس را ایمیل کردم، اما مطمئن نیستم که آیا او هست
در دسترس. توضیحات برخی از موضوع مربوط به N2 را شرح دهید

گیاه ما از شما در سال 2010 به دست آورده است.

......

مایکل

عزیز مایکل
روز خوب! این Grace.Hope شما انجام می دهند خوب است!
این ایمیل آن را دریافت کردید، اما متاسفم که ایمیل شما را دریافت نکردم
ذکر شده به گریس ارسال شده است.
این ژنراتور نیتروژن در سال 2010 به طور پیوسته برای 9 ساله اجرا شده است
سال ها، که باعث می شود احساس خوشحالی کنیم.

تشکر و قدردانی

گریس (خانم)

nitrogen generator

 
چت کن سفارش رایگان دریافت کنید
در اولین فرصت با شما تماس می گیریم!